Now showing items 1-1 of 1

    • Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android 

      Author: Pechan Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
      Tato práce se zabývá vývojem aplikací na rozpoznávání barev a bankovek pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele. Obě aplikace jsou vyvíjeny pod mobilní platformou Android a pracují s obrazovou informací získanou z ...