Now showing items 1-1 of 1

  • Studie systémů obnovy nosných raket 

   Author: Mauro Eusebio Rojas Sigala; Supervisor: Jeronimo de Oliveira Élcio; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je porovnat různé pohony mikrosatelitů z hlediska jejich opětovného použití. Byly zkoumány kombinace různých pohonů a paliv. Výsledkem je určení parametrů pohonu jako typ pohonu, poměr hmotností a thrust-to-weight.