Now showing items 1-1 of 1

  • Regularizace v rekonstrukci obrazu vodivosti bodové nehomogenity 

   Author: Jan Holý; Supervisor: Cagáň Jan; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V této práci byly analyzovány algoritmy inverzních metod, které se používají v elektrické impedanční tomografii. Účelem této analýzy bylo určit kvalitu rekonstruovaného obrazu rozložení impedance s bodovou nehomogenitou. ...