Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery 

   Author: David Hývl; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací a návrhem softwaru pro detekci a signalizaci požáru za pomocí infračervené termografie. Úvodní část práce se zabývá obecným popisem principů infračervené termografie a použitým ...