Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální sledování a optimalizace trajektorií pro dielektroforetickou manipulaci 

   Author: Dan Šuster; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Vrba Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce se zabývá dvěma stěžejními tématy související s mikromanipulací pomocí dielektroforézy (DEP): vizuálním sledování objektů v reálném čase a časovou optimalizací trajektorií. Vizuální sledování objektů je kritickou ...