Now showing items 1-1 of 1

    • Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade" 

      Author: Bílý Marek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Míča Ivan
      Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací SW pro inerciální navigační systém (INS). INS využívá dvě mikrokontrolérové jednotky, a to měřicí a výpočetní. Měřicí jednotka zabezpečuje sběr dat z quartz akcelerometrů a ...