Now showing items 1-1 of 1

    • Distribuovaná identifikace budov 

      Author: Bäumelt Tomáš; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
      Tato diplomová práce se zabývá identifikací budov. Nejprve jsou vytvořeny pomocí RC obvodů dva teplotní modely budovy jako lineární časově neproměnné systémy spojitého času. Tyto modely budou poté použity během simulací a ...