Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická simulace šíření laserového svazku tepelně zatíženým prostředím 

   Author: Vojna David; Supervisor: Slezák Ondřej; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá numerickými simulacemi šíření laserového svazku tepelně zatíženým 2D prostředím. Nejprve jsou stručně uvedeny základní principy laserové fyziky následovány zjednodušeným popisem tepelně-optických jevů ...