Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku 

   Author: Bosák Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení pro stabilizaci svazku laseru v centru HiLASE. Vlivem teplotního driftu se svazek hýbe a musí být stabilizován. V laseru je 11 uzlů, které ovlivňují následující zrcadla. Cíl ...