Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota 

   Author: Král Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dlouhý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zaměřuje na řízení trajektorie robota KUKA KR5 arc pro světelnou tyč Visual Poi V3. Cílem práce je navrhnout způsob přichycení světelné tyče ke koncovému bodu robota a vypočítat výslednou trajektorii koncového ...