Now showing items 1-1 of 1

  • Extrakce rozložení novinových článku z rasterových předloh 

   Author: Vít Zeman; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Cílem práce je extrakce novinových článků z rasterovaných předloh. Dále byl zpracován přehled moderních metod používaných pro detekci objektů se zaměřením na R-CNN metody. Tyto metody byly implementovány pomocí knihovny ...