Now showing items 1-1 of 1

    • Komunikační middleware ORTE pro OS Android 

      Author: Vajnar Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Burget Pavel
      Real-Time Publish-Subscribe je protokol, který umožňuje snadnou a efektivní implementaci datově řízených distribuovaných aplikací, pracujících v reálném čase. Protokol byl přijat jako standard Object Management Group (OMG) ...