Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení automatického systému hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Václav Truhlařík; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato bakalářská práce ve stručnosti popisuje jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou jejich typy. Dále se hlouběji zabývá projektem hydroponické farmy u nás na Fakultě Elektrotechnické, jejím aktuálním stavem, ale ...