Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj RC auta řízeného pomocí STM32 mikrokontrolerů 

   Author: Kristián Šlehofer; Supervisor: Stejskal Jan; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj auta na dálkové ovládání poháněného STM32 mikrokontroléry. Popisuje stavbu jak auta, tak i vysílačky, představuje použité hardwarové části a jejich využití a podrobně vysvětluje řídicí ...