• Hladinová regulace na vodních tocích 

      Autor: Ryčl Tomáš; Vedoucí práce: Beňo Radek; Oponent práce: Kalandra Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)