Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy vedení po trati pro vozidla s více stupni volnosti 

   Author: Jakub Macar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Rutrle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Rozvoj autonomních vozidel ve veřejné dopravě upoutal pozornost široké veřejnosti a začal být považován za možné řešení v otázce dopravy. V důsledku toho vzrostl význam algoritmů vedení po trati a zároveň se zvýšily požadavky ...