• Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky 

      Autor: Rozsypálek Zdeněk; Vedoucí práce: Petříček Tomáš; Oponent práce: Rollo Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
      Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se ...