• Optimalizace robotických trajektorií 

   Autor: Cezner Petr; Vedoucí práce: Ron Martin; Oponent práce: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...
  • Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu 

   Autor: Ron Martin; Vedoucí práce: Honců Jaroslav; Oponent práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)