Now showing items 1-3 of 3

  • Autonomní systém sbírání součástek pomocí kamery na rameni průmyslového robota 

   Author: Martin Mikšík; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Ron Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Ačkoli současné flexibilní montážní linky nabízejí lepší přizpůsobivost ve výrobě, stále přetrvává nutnost časově náročného přeprogramování cílových poloh robotických manipulátorů pro možnost přizpůsobení novým montážním ...
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...
  • Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu 

   Author: Ron Martin; Supervisor: Honců Jaroslav; Opponent: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)