Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace mobilních průzkumných robotů s využitím cloudových služeb 

   Author: Nouza Tomáš; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu. 

   Author: Jirků Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je návrh, implementace a experimentální ověření lokalizačního systému pro robotickou platformu, která je vyvíjena jako součást projektu TRADR (http://www.tradr-project.eu/) a je vybavena širokou škálou ...