Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh schématu zapojení a desky plošných spojů pro Workswell SMARTIS gen 2 

   Author: Ondřej Brejla; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem elektrického schématu a následným návrhem desek plošných spojů pro prototyp termokamery. Popisuje fungování komunikací využitých v navrženém zařízení. Následně popisuje navrhnuté schéma a ...