Now showing items 1-19 of 19

  • Analýza kardiotokografického signálu 

   Author: Březinová Barbora; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza srdeční frekvence plodu na mobilní platformě Android 

   Author: Zach Lukáš; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Biofeedback pomocí bezdrátového EEG 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce pádu seniorů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Pechan Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Blažek Michal; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá zvětšováním textu pro potřeby slabozrakých. Seznamuje čtenáře se základní problematikou. Dále se zabývá detekcí a převodem textu z obrazu do mluveného slova. Výstupem této práce je aplikace pro chytré ...
  • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

   Author: Zubková Natálie; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je o vývoji edukační hry pro děti s diabetem prvního typu. Cílem této práce je usnadnit těmto dětem edukaci o jejich nemoci, ale také obohatit hru o návod pro děti, které diabetes nemají, ale chtěly ...
  • Kognitivní stimulace pacientů trpících Alzheimerovou chorobou pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Koucký Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Chroustovský Daniel; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh diagnostického testu pro pacienty trpících Parkinsonovou poruchou 

   Author: Kubeš Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele 

   Author: Sedláček Zbyšek; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout a vytvořit platformu pro hraní deskových her slepými uživateli online. Platforma bude navržena pro telefony s operačním systémem Android. Součástí práce je také implementace hry, na ...
  • Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené 

   Author: Obrusník Vít; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je analýza a pří- prava nástroje pro psaní textových RPG her pro nevidomé. Následně bude imple- mentována mobilní aplikace s uživatel- ským rozhraním navrženým specielně pro nevidomé a slabozraké. ...
  • Posuzování kvality mobilního EKG 

   Author: Odstrčilík Tadeáš; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sledování kvality spánku pomocí chytrého telefonu 

   Author: Slezák David; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Statistická analýza pacientů trpící bipolární poruchou 

   Author: Nguyen Huu Chanh; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv očních pohybů na EEG signál 

   Author: Novák Josef; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhodnocování stavu maniodepresivních pacientů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Mosinger Jiří; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vývoj her pro slepé uživatele 

   Author: Řeháček Denis; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu a implementaci mobilních aplikací navrhnutých pro zrakově postižené. Důraz byl kladen na uživatelské rozhraní a zvukový výstup. Byly vytvořeny dvě deskové hry - lodě a piškvorky. Obě aplikace ...
  • Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé 

   Author: Uhliariková Eva; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce seznamuje čtenáře s kmenovou aplikací, která je primárně určena pro osoby se zrakovým postižením. Dále navrhuje a implementuje novou funkci zrychleného volání za pomocí ručně psaných znaků, jež je speciálně ...
  • Zpracování neurofyziologických dat 

   Author: Albert Filip; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Cirugeda Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)