Now showing items 1-4 of 4

  • Elektronicky řízená teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Tomáš Šprachta; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V práci je popsán princip chlazení a ohřevu pomocí Peltierových článků a jsou v ní uvedeny základní zákonitosti s tímto principem spojené. Dále práce uvádí některé teplotní komory s Peltierovými články a jejich využití. ...
  • Inteligentní řízení osvětlení prostor 

   Author: Jiří Šindelář; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatického osvětlení vnitřních obytných prostor. První kapitola představí některé současné nástroje k řešení problému. Druhá kapitola popisuje součástky, návrh a zapojení modelu. ...
  • Kamera pro astronomická pozorování 

   Author: Roman Zima; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce se zabývá návrhem kamery s ohledem na její použití v astronomickém odvětví. První část práce obsahuje počáteční výzkum, s jehož pomocí byl vybrán systém zachycování snímků a systém chlazení. Druhá část pojednává o ...
  • Testování vlastností umělého svalu z EAP 

   Author: Štec Richard; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Umelé elektrické svaly predstavujú novú perspektívnu formu akcných clenov, ktoré by umožnili znacné pokroky v mnohých oblastiach, kde využitie bežných akcných clenov, ako sú motorý, je neefektívne. Jednou z najskúmanejších ...