Now showing items 1-1 of 1

  • Použití Radonovy transformace v medicíně a biologii 

   Author: Marija Pajdaković; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Bohata Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce se soustřeďuje na použití Radonovy transformace v počítačové tomografii (CT). Po krátkém technickém popisu CT je pozornost obrácena k Radonově transformaci, jakožto hlavního matematického nástroje CT. Dokazujeme ...