Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce modelů autonomních aut F1/10 na soutěžním okruhu 

   Author: Lukáš Beneda; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce soupeřícího modelu auta na soutěžní dráze F1/10 na snímku z kamery pomocí neuronových sítí. Cílem této práce bylo otestovat několik vybraných řešení a vyhodnotit je. Základem ...