Now showing items 1-1 of 1

    • Propojení FPGA s USB portem počítače 

      Author: Kerner Jiří; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Hlinovský Martin
      Bakalářská práce se zabývá USB komunikací mezi vývojovou desko DE2-115 s FPGA a osobním počítačem s operačním systémem Windows. Práce seznamuje s USB standardem a USB čipem ISP 1362, kterým je osazena deska DE2-115. Dále ...