• Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

      Autor: Pavelka Lukáš; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Zikmund Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...