• Fyzikální simulace pozemních vozidel 

      Autor: Jalovec Karel; Vedoucí práce: Vokřínek Jiří; Oponent práce: Chudoba Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)