Now showing items 1-1 of 1

  • Kódování vstupů a výstupů pro metody supervizovaného shlukování 

   Author: Jakub Monhart; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   V rámci této práce zkoumáme možná řešení pro problém supervizovaného shlukování se zaměřením na metody založené na neuronových sítích. Naší motivací jsou problémy jako je shrnutí textu podle sémantiky, extrakce tématu z ...