Now showing items 1-1 of 1

  • Robotická automatizace procesů v Hardware-in-the-Loop (HiL) testování software 

   Author: Karolína Sehnalová; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Habásko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V této bakalářské práci je rozvinuta problematika Robotické automatizace procesů s použitím při Hardware-in-the-Loop testování. Hlavním cílem práce je návrh a implementace modulární platformy pro vytváření softwarových ...