• Paralelní plánování trajektorie 

      Autor: Milichovský Martin; Vedoucí práce: Kopřiva Štěpán; Oponent práce: Franc Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)