Now showing items 1-1 of 1

  • Ljapunovovská stabilita řešení diferenciálních rovnic 

   Author: Filip Vodňanský; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Habala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce představuje způsob určení stability ekvilibria nelineárních autonomních systémů. Ukazuje se, že pro navržení řízení, nebo stabilizaci nelze vždy využít linearizaci a je třeba zkoumat samotný nelineární systém. Jedna ...