Now showing items 1-1 of 1

  • Měřič průtoku plynu 

   Author: Filip Korf; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Povolný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku plynu. Ze známých metod měření průtoku je jich vybráno několik, které jsou použitelné pro plynné médium, jejich principy pak práce popisuje. Detailněji se autor věnuje ...