• Detekce orientace objektu ze snímku 

      Autor: Krupka Tomáš; Vedoucí práce: Navara Mirko; Oponent práce: Filip Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)