• Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení 

      Autor: Falta Daniel; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Nývlt Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
      Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní ...