• Home Cloud Platform 

      Autor: Faflík Tomáš; Vedoucí práce: Uller Miroslav; Oponent práce: Doležal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)