Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu 

   Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce je věnována experimentálnímu vyhodnocení dynamického rozsahu fotonásobičů používaných k detekci neutronů. Jejím cílem je vyhodnotit jejich citlivost, linearitu, relativní zesílení a tranzitní čas a rozdíl mezi ...