Now showing items 1-3 of 3

  • Optimalizace výkonu vodní elektrárny 

   Author: Robenek Bronislav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vývoj manageru elektromobilu 

   Author: Jiří Jirák; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem vysokoúrovňového řídicího systému elektromobilu pro projekt vedený výzkumným střediskem Smart Driving Solutions na Katedře řídicí techniky na FEL, ČVUT. Zaměřuje se především na tři části - ...
  • WiFi pro kolonu autodráhových vozidel 

   Author: Hývl David; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Dolinský Kamil