Now showing items 1-1 of 1

  • Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů 

   Author: Do Loi; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím metod strojového učení označované jako Posilované učení (Reinforcement learning) pro řízení dynamických systémů. První část této práce je věnovaná úvodu do problematiky Posilovaného ...