• Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou 

      Autor: Chaika Hanna; Vedoucí práce: Bednařík Michal; Oponent práce: Husník Libor
      Bakalářská práce se zabývá modelováním rovinných akustických vln v plynech s proměnnou teplotou. Pro šíření rovinných vln v teplotně nehomogenním prostředí byla odvozena vlnová rovnice s proměnnými koeficienty. Pro vybrané ...