Now showing items 1-1 of 1

    • Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou 

      Author: Chaika Hanna; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Husník Libor
      Bakalářská práce se zabývá modelováním rovinných akustických vln v plynech s proměnnou teplotou. Pro šíření rovinných vln v teplotně nehomogenním prostředí byla odvozena vlnová rovnice s proměnnými koeficienty. Pro vybrané ...