Now showing items 1-6 of 6

  • Čtyřsektorové elektrodové pole pro dielektroforézu 

   Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hladinová regulace na vodních tocích 

   Author: Ryčl Tomáš; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu 

   Author: Bukai Evyatar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod 

   Author: Stránský Martin; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace výkonu vodní elektrárny 

   Author: Robenek Bronislav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řízení systému vodní kaskády 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvoření matematického modelu Vltavské kaskády pro potřeby řízení v režimu objemové regulace v přehradě. Je k tomu využita metoda vazebních grafů, pomocí kterých jsou vytvořeny modely jednotlivých ...