• Evidence potravin pro Android 

      Autor: Vaic Ondřej; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Faigl Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
      Smyslem této práce je vyvinout a zdokumentovat průběh vývoje mobilní aplikace, která si klade za úkol zjednodušení práce s potravinami a domácími potřebami. Uživateli budou nabídnuty funkce k práci s obsahem virtuální ...