• Detekce artefaktů v mikro-EEG signálech 

      Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Spilka Jiří
      Tato práce se zabývá navrhováním klasifikátorů pro detekci artefaktů v signálech nahraných mikroelektrodami v průběhu procedury hloubkové mozkové stimulace. Nejprve je nastíněna problematika léčby Parkinsonovy choroby, ...