• Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny 

   Autor: Bäumelt Tomáš; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů 

   Autor: Do Loi; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím metod strojového učení označované jako Posilované učení (Reinforcement learning) pro řízení dynamických systémů. První část této práce je věnovaná úvodu do problematiky Posilovaného ...
  • Velikost nelinearity nelineárního systému v otevřené a uzavřené smyčce 

   Autor: Vála Petr; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)