Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat 

   Author: Antonín Melenovský; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zaměřuje na návrh offline algoritmického postupu pro určení orientace připevněných palubních senzorů IMU vůči vozidlu, který je založen na datech ze senzorů IMU a GNSS. Návrh řešení cílí na větší pozemní ...