• Zpracování neurofyziologických dat 

      Autor: Albert Filip; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Cirugeda Eva
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)