• Audio-vizuální detektor řeči 

      Autor: Šarbortová Hana; Vedoucí práce: Čech Jan; Oponent práce: Alameda Xavier
      Cílem této práce je vytvořit audio-vizuální detektor řeči, t.j. algoritmus, který automaticky identifikuje, zda osoba ve videozáznamu v danou chvíli mluví. Tato úloha je důležitá pro tzv. audio-vizuální diarizaci nebo ...