Now showing items 1-1 of 1

    • Audio-vizuální detektor řeči 

      Author: Šarbortová Hana; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Alameda Xavier
      Cílem této práce je vytvořit audio-vizuální detektor řeči, t.j. algoritmus, který automaticky identifikuje, zda osoba ve videozáznamu v danou chvíli mluví. Tato úloha je důležitá pro tzv. audio-vizuální diarizaci nebo ...