Now showing items 1-3 of 3

  • Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této práci je řešen problém lokalizace neznámého ARFID čipu na bázi Bluetooth low energy technologie. K lokalizaci jsou použity metody využívající principu multilaterace. V práci jsou všechny multilaterační algoritmy ...
  • Rozšířená detekce závodních dronů s využitím mikrofonů 

   Author: Fiedler Jiří; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro detekci průletu závodního dronu skrz bránu. Oproti standardním algoritmům pro detekci dronu založených na principu měření intenzity video signálu z dronu pomocí ...
  • Systém pro ověření původu zboží 

   Author: Pěček Jan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)