Now showing items 1-1 of 1

    • Zpracování obrazové informace pro kamerový dálkoměrný systém 

      Author: Krotil Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pribula Ondrej
      Tato práce popisuje zpracování obrazu s vysokým rozlišením v reálné aplikaci v reálném čase pomocí výkonného centrálního počítače. Cílem je zjistit vzájemné natočení a pozice jednotlivých kamer, komunikace s řídicím hardware ...