Now showing items 1-12 of 12

  • AcouMan — akustoforetická manipulační platforma 

   Author: Josef Matouš; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Marzo Asier
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj akustoforetické manipulační platformy AcouMan. Tato platforma využívá pole ultrazvukových měničů pro řízení milimetrových objektů plovoucích na vodní hladině. Ultrazvukové měniče jsou ...
  • Dynamický plotr – časově optimální kreslící zařízení 

   Author: Pavel Souček; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Otta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se věnuje konceptu dynamického plotru - jednoosého jeřábu s proměnnou délkou závěsu a pohyblivým místem zavěšení. Na rozdíl od většiny jeřábů, naším cílem není potlačit dynamiku tohoto systému, a tím eliminovat ...
  • Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase 

   Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a testování algoritmu pro fázovou rekonstrukci v reálném čase pro digitální holografickou mikroskopii bez použití optických prvků. Vybraná metoda přistupuje k problému ...
  • Modelování a řízení dvounohého kolového robotu 

   Author: Adam Kollarčík; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se zabývá modelováním a řízením dvounohého robotu s koly. Cílem práce je vytvořit potřebné simulační nástroje pro návrh řídicího systému, návrh řídicího systému schopného stabilizace a řízení pohybu robotu, a ...
  • Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech 

   Author: Hriadel Dávid; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel v produkcii. Riešenie ...
  • Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu 

   Author: Gurtner Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

   Author: Saikin Diego Alejandro; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
  • Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase 

   Author: Gurtner Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Čapek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá několika tématy souvisejícími s mikromanipulací pomocí dielektroforézy (DEP). V práci je nejprve popsána nově vyvinutá metoda pro odhadování polohy mikročástic v reálném čase. Metoda byla i ...
  • Systém aktivního řízení pro RC auto 

   Author: Vošahlík David; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci systému aktivního řízení RC auta. Cílem této práce je vytvořit testovací platformu pro účel potvrzení principů platných u řídících zákonů aplikovatelných pro automobilový ...
  • Vizuální sledování a optimalizace trajektorií pro dielektroforetickou manipulaci 

   Author: Dan Šuster; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Vrba Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce se zabývá dvěma stěžejními tématy související s mikromanipulací pomocí dielektroforézy (DEP): vizuálním sledování objektů v reálném čase a časovou optimalizací trajektorií. Vizuální sledování objektů je kritickou ...
  • Vícekanálový generátor fázově posunutých obdélníkových signálů 

   Author: Petr Brož; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Bojda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci modulárního open-source FPGA generátoru obdélníkových signálů s nastavitelnou výstupní frekvencí. Výsledné zařízení je založené na dostupném DE0-Nano kitu a je vhodné k ...
  • Zpracování obrazu na GPU pro zpětnovazební mikro-manipulaci 

   Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem, implementací a testováním systému pro odhad pozic mikročástic v reálném čase. Tento systém využívá digitální holografickou mikroskopii (DHM) pro zobrazování pozorovaných mikročástic, ...