Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh integrovaného napěťového LDO regulátoru v technologii CMOS 

   Author: Čermák Miroslav; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Křenek Oskar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce je zaměřena na obecný návrh napěťového regulátoru s nízkým poklesem napětí (LDO) a na návrh konkrétního LDO regulátoru, který bude splňovat zadané parametry. Úvodní kapitoly se zabývají základními bloky jako je ...